Press Release

1 2 3 Next 

Hari Khamis, 25 Oktober 2018 - Seramai 9 orang Ahli-Ahli Yang Berhormat Majlis Mesyuarat Negara telah pun mengadakan lawatan kerja ke Jabatan Kajicuaca Brunei Darussalam (BDMD) pada pagi tadi di Jabatan Kajicuaca, Kampong Anggerek Desa.

Tujuan lawatan kerja Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara adalah untuk melihat secara lebih dekat lagi sistem-sistem cuaca yang terdapat di Jabatan Kajicuaca Brunei Darussalam sambil untuk mengetahui dengan lebih lanjut fungsi dan peranan Jabatan dalam menyediakan khidmat dan maklumat cuaca sebagai persediaan kepada sesi Muzakarah bersama Kementerian Perhubungan pada 26 November nanti.
Program lawatan dimulakan di Ibu Pejabat, Jabatan Kajicuaca Brunei Darussalam di Anggerek Desa dimana rombongan telah dibawa melihat...

Thursday, October 25, 2018 - A total of 9 Members of the Legislative Council (LegCo) made a work visit to the Brunei Darussalam Meteorological Department (BDMD) at Kampong Anggerek Desa.

The objective of the working visit is to look closely at weather systems at the Brunei Darussalam Meteorological Department as well as to understand the functions and roles of the department in providing weather and information as preparation for their meeting with the Ministry of Communications on 26th November 2018.
The work visit was initiated at the Brunei Darussalam Meteorological Department's Headquarters, where the delegation was brought to see one of the automatic weather observation system stations.The LegCo members then proceeded to the Weather Forecast Centre at the...

Isnin, 8hb Oktober 2018 - Jabatan Kajicuaca Brunei Darussalam (BDMD), Kementerian
Perhubungan, telah mengadakan Taklimat Cuaca Kebangsaan buat kali ke-tiga pada hari ini,
berikutan taklimat yang telah diadakan pada Julai 2018 yang lalu. Seramai 103 peserta daripada
pelbagai agensi kerajaan dan swasta, serta orang-orang awam telah hadir mengikuti taklimat yang
diadakan di Auditorium Jabatan Penerangan, di Lapangan Terbang Lama Berakas.

Taklimat Cuaca Kebangsaan adalah merupakan salah satu inisiatif Jabatan dan Kementerian
Perhubungan dalam usaha meningkat